Dysregulacja Emocji

Copyright ©2023 all rights reserved

+ 48 579 069 089

 

kontakt@terapeo.eu

'TERPAEO'

Rodzina-SOS Magdalena Kimel

Kolorowa 11

34-324 Lipowa

NIP 9691320277

REGION 386900500

Emocjonalna podatność na zranienie; reaktywność emocjonalna; zmienność nastrojów; wybuchy gniewu; trwałe, negatywne stany emocjonalne, takie jak depresja, złość, wstyd, lęk i poczucie winy; deficyt pozytywnych emocji trudności w modelowaniu emocji.

Trening podążania drogą środkową 

Trening uważności 

Trening regulowania emocji 

Trening skuteczności interpersonalnej 

Trening tolerancji dyskomfortu psychicznego

Trening umiejętności obejmuje

Pięć Obszarów Dysregulacji 

Regulować emocje i zachowania

Umiejętności nabyte w trakcie treningu uczą pacjentów w jaki sposób:

Poprawiać stosunki w rodzinie, szkole i pracy

Doświadczać różnych emocji, nie dając się im ponieść

Redukować zachowania problemowe i zwiększać liczbę umiejętnych zachowań

01

Dysregulacja Interpersonalna

Niestabilne związki, konflikty interpersonalne, ciągłe zaburzenia życia rodzinnego, izolacja społeczna, próby uniknięcia porzucenia i trudności z zaspokojeniem pragnień i potrzeb w związkach, a także z zachowaniem w związkach szacunku do samego siebie.

02

Dysregulacja Zachowania

Zachowania impulsywne, takie jak opuszczanie zajęć, głośne zachowania w miejscach publicznych, wydawanie pieniędzy, ryzykowne zachowania seksualne, ryzykowne zachowania w internecie, napady objadania się lub zachowania kompensacyjne, nadużywanie alkoholu i narkotyków, zachowania agresywne, samookaleczania związane i niezwiązane z próbami samobójczymi.

03

Dysregulacja Poznawcza i Konflikty Rodzinne

Myślenie i zachowanie niedialektyczne (to jest skrajne, spolaryzowane lub czarno-białe), kłopoty z przyjmowaniem perspektywy i rozwiązywanie konfliktów, samounieważnianie i unieważnianie innych, problemy ze skutecznym wpływaniem na zachowania i swoje i innych to jest osiąganie pożądanych zmian.

04

Samodysregulacja

Brak świadomości emocji, myśli, impulsów do działania; słaba kontrola uwagi; niezdolność do zmniejszenia swojego cierpienia i odczuwania przyjemności; pomieszanie tożsamości, poczucie pustki i dysocjacja.

05

Cechą charakterystyczną DBT jest nieustanny nacisk na

rozwijanie umiejętności.

 

Przy każdej sposobności, zarówno podczas terapii indywidualnej jak i grupowej, terapeuta podkreśla, że pacjent powinien się aktywnie angażować w nabywanie i ćwiczenie umiejętności behawioralnych.

 

W najszerszym znaczeniu trening umiejętności odnosi się do umiejętności poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych oraz zdolności integrowania ich.

 

Jeżeli jakieś rozwiązanie wymaga umiejętności, których nie ma w repertuarze zachowań danej osoby z pomocą przychodzi trening umiejętności.