Copyright ©2023 all rights reserved

+ 48 579 069 089

 

kontakt@terapeo.eu

'TERPAEO'

Rodzina-SOS Magdalena Kimel

Kolorowa 11

34-324 Lipowa

NIP 9691320277

REGION 386900500

Terapia DBT to uporządkowany proces leczenia dla osób które zmagają się z wieloma problemami jednocześnie.  

 

Jest to skuteczne leczenie oparte na metodach, procesach oraz technikach, wielokrotnie potwierdzonych w badaniach naukowych.

04

03
02

Głównym zadaniem jest pomoc w zdobyciu podstawowych kompetencji, które zapewnią bezpieczeństwo i panowanie nad zachowaniem. 

Każdy pacjent pracuje nad konkretnymi, zindywidualizowanymi celami leczenia

Zredukowanie zachowań zagrażających życiu

Zmniejszenie zachowań zakłócających terapie

Redukcja zachowań pogarszających jakość życia

Zwiększenie liczby umiejętności behawioralnych

DBT polega na emocjonalnym przepracowaniu przeszłej traumy i bólu

Zajmujemy się codziennym szczęściem i nieszczęściem, a także problemami życiowymi

Zajmujemy się poczuciem transcendencji, radością i nadawaniem znaczenia.

Przez cały etap drugi i na wszystkich późniejszych etapach umiejętności nabyte z etapu pierwszego należy wykorzystywać i wzmacniać

01

Plan Leczenia

Kompleksowy program leczenia

DBT zapewnia pomoc pacjentom zdobyć nowe umiejętności

 

  • Podnoszenia motywacji pacjenta by stosował nowe umiejętności

  • Przenoszenie umiejętności z terapii na sytuacje życiowe

  • Zapewnienie wsparcia oraz rozwijanie umiejętności terapeuty

Wykazano skuteczność oddziaływań w leczeniu

 

  • Zespołu stresu pourazowego PTSD

  • Głębokiej depresji

  • Zespółu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)

  • CHAD

  • Zaburzeń odżywiania

  • Problemy związane z gniewem

  • Problemy z używaniem substancji psychoaktywnych