Wykazano skuteczność oddziaływań w leczeniu

 

  • Zespołu stresu pourazowego PTSD

  • Głębokiej depresji

  • Zespółu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)

  • CHAD

  • Zaburzeń odżywiania

  • Problemy związane z gniewem

  • Problemy z używaniem substancji psychoaktywnych

DBT zapewnia pomoc pacjentom zdobyć nowe umiejętności

 

  • Podnoszenia motywacji pacjenta by stosował nowe umiejętności

  • Przenoszenie umiejętności z terapii na sytuacje życiowe

  • Zapewnienie wsparcia oraz rozwijanie umiejętności terapeuty

Kompleksowy program leczenia

Plan Leczenia

01

Przez cały etap drugi i na wszystkich późniejszych etapach umiejętności nabyte z etapu pierwszego należy wykorzystywać i wzmacniać

Zajmujemy się poczuciem transcendencji, radością i nadawaniem znaczenia.

Zajmujemy się codziennym szczęściem i nieszczęściem, a także problemami życiowymi

DBT polega na emocjonalnym przepracowaniu przeszłej traumy i bólu

Zwiększenie liczby umiejętności behawioralnych

Redukcja zachowań pogarszających jakość życia

Zmniejszenie zachowań zakłócających terapie

Zredukowanie zachowań zagrażających życiu

Każdy pacjent pracuje nad konkretnymi, zindywidualizowanymi celami leczenia

Głównym zadaniem jest pomoc w zdobyciu podstawowych kompetencji, które zapewnią bezpieczeństwo i panowanie nad zachowaniem. 

02

03

04

Terapia DBT to uporządkowany proces leczenia dla osób które zmagają się z wieloma problemami jednocześnie.  

 

Jest to skuteczne leczenie oparte na metodach, procesach oraz technikach, wielokrotnie potwierdzonych w badaniach naukowych.

NIP 9691320277

REGION 386900500

'TERPAEO'

Rodzina-SOS Magdalena Kimel

Kolorowa 11

34-324 Lipowa

+ 48 579 069 089

 

mkimel@terapeo.eu

Copyright ©2024 all rights reserved